دانلود رایگان


نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی

دانلود رایگان نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی خلاصه مقاله:
تعداد صفحات: 9
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتمعی بر فرایندبهره وری منابع انسانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل تمامی پرسنل دانشگاهازاد اسلامی واحد کرمانشاه هستند که تعداد آنها 260 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعته مورد پژوهش حجم نمونه اماری با استفاده از روش سرشماری تعداد 260 نفر تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 8 نفر از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت تایید گردید. پایایی پرسشنامه محق ساخته استفاده شد روایی پرسشنامه توسط 8نفر از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت تایید گردید . پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 83 درصد تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کای اسکور خی دو ضریب همبسیتگی اسپیرمن، آنالیز واریانس و آزمون پسین دانکن) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد: بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی تویتر و بهره وری کارکنان رابطه وجود ندارد هرچقدر میزان استفاده از تلگرام افزایش یابد بهره وری کارکنان کاهش می یابد بین بهره وری کارکنانی که از برنامه مختلف تلگرام استفاده می کنند رابطه معنادار وجود دارد بدین معنا که پاسخگویانی که از برنامه های علمی پژوهش تلگرام استفاده می کنند بالاترین نمره بهره وری را به دست آورند و نمره بهره وی پاسخگویانی که برنامه های سرگرم کننده و خبری تلگرام استفاده می کنند تقریبا به یک اندازه است بین بهره وری افرادی که از برنامه های مختلف تویتر استفاده می کنندتفاوت معنادار وجود ندارد.


نقش شبکه های اجتماعی مجازی


بهره وری منابع انسانی


شبکه های مجازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان ...

... اداری بر بهره وری منابع انسانی ، 2 شاخص ... بهره وری نقش مهمی ... شبکه های ...

بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان ...

... اداری بر بهره وری منابع انسانی ، 2 شاخص ... بهره وری نقش مهمی ... شبکه های ...

اهم فعالیت های موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

اهم فعالیت های موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی. ... نقش موسسه ... بر فعالیت های ...

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع ...

1-8-2-2 استراتژی های منابع انسانی 14. ... 2-2-8 ادارات مجازی 36. 2-2-9 نقش ... که بر جنبه های ...

نقش توسعه منابع انسانی در بهره‌وری نیروی انسانی

نقش توسعه منابع انسانی در بهره‌وری نیروی انسانی نوع مقاله : تجمیعی امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به …

اهم فعالیت های موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

اهم فعالیت های موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی. ... نقش موسسه ... بر فعالیت های ...

نقش توسعه منابع انسانی در بهره‌وری نیروی انسانی

نقش توسعه منابع انسانی در بهره‌وری نیروی انسانی نوع مقاله : تجمیعی امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به …

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت در جوانان ایرانی

فضای مجازیِ شبکه­های اجتماعی اینترنتی یکی از مهم­ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی‌شدن است. این فضای­ مجازی عرصه وسیعی از اطلاعات و نمود­های مختلف معنایی را ایجاد می­کند.

نقش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در تعارضات زناشویی ...

... های شبکه های اجتماعی مجازی در ... آن بر ارتقاء بهره وری ... منابع انسانی و ...

مقاله درباره از چشم ها مراقبت كنيم

پاورپوینت در مورد آبکاری

پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بازی های کامپیوتری

پاورپوینت فصل پنجم زیست شناسی چهارم ( ژنتیک جمعیت)

مقاله: آشنايي با استخر

تحقیق در مورد استرداد مجرمین

تحقیق درباره آرايه هاي ادبي 16 ص

پاورپوینت کارتونهای قدیمی دوران کودکی

تحقیق درمورد تعقیب و مراقبت در بازجویی ( فایل word )

پاورپوینت در مورد پاورپوینت ارزیابی فعالیتهای آموزش وپرورش در حوزه ICT