دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت تدوين برنامه فناوري اطلاعات براي كتابخانه‌ها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت تدوین برنامه فناوری اطلاعات برای کتابخانه‌ها

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت تدوين برنامه فناوري اطلاعات براي كتابخانه‌ها هدف از تدوين برنامه فناوري اطلاعات
براي آگاهي همه دست اندركاران كتابخانه (كاربران، پرسنل، مديريت و ...) از وظايف و فعاليت هاي خود در ارتباط با فناوري اطلاعاتبه منظور مديريت موثر بودجه و كاهش هزينه هاي ناشي از فعاليت هاي بدون برنامهبراي اندازه گيري و ارزيابي ميزان پيشرفت سيستم هاي فناوري-محور در جهت ماموريت كتابخانه ( آيا از تكنولوژي ها به صورت موثر استفاده شده و آيا از اين طريق كارايي و اثربخشي خدمات بهبود يافته است؟)ساختاردهي برنامه فناوري اطلاعاتاز ديدگاه ديوگان برنامه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي مي تواند به سه صورت ساختاردهي شود

دانشگاه يا كالج برنامه فناوري اطلاعات مجزايي داشته باشد كه بخشي از آن به كتابخانه پرداخته باشد.برنامه فناوري اطلاعات كتابخانه زير مجموعه برنامه استراتژيك كتابخانه باشد.كتابخانه برنامه ريزي فناوري اطلاعات مجزايي داشته باشد.چه كساني در تدوين برنامه فناوري اطلاعات كتابخانه همكاري مي كنند؟مديريت كتابخانه تعيين مي كند كه چه كساني مي بايست در تدوين برنامه فناوري اطلاعات حضور داشته باشندبعضي از مواقع به صلاحديد مدير كتابخانه افرادي از خارج كتابخانه نيز در تنظيم اين سند همكاري مي نماينداعضاء تيم ها مي بايست به دقت و بر اساس تخصص هاي مورد نياز در آن تيم انتخاب گردندتعداد افراد در هر گروه وابسته به حجم فعاليت گروه و متخصصين مورد نياز در آن، مي تواند از دو،سه نفر تا چند ده نفر متغير باشدبيانيه ماموريت كتابخانه
ماموريت كتابخانه تشريح مي كند كه چرا و براي چه كسي كتابخانه داير شده و چگونه و به كمك چه خدماتي به نيازهاي آنها پاسخ مي دهد
بيانيه ماموريت خوب مي بايست مشخصات زير را دارا باشد:
اهداف كلان از تاسيس كتابخانه را ذكر كند.نيازهاي پايه اي كه كتابخانه سعي در رفع آنها را دارد بيان كند.مخاطبان ومشتريان كتابخانه را به خوبي معرفي كند.خدمات و محصولات كتابخانه را به خوبي تشريح كند.بيانيه ماموريت معمولا بين يك تا دو پاراگراف بوده و از درج اصطلاحات تخصصي در آن خودداري مي گردد.
بيانيه دورنما

مقصد و تصوير كتابخانه در 4 يا 5 سال آينده، دورنماي كتابخانه ناميده مي شود.بيانيه دورنما موقعيتي را تشريح مي كند كه كتابخانه آرزوي دست يابي به آن را دارد. يك بيانيه دورنماي خوب مي بايست روشن، كوتاه، به يادماندني، انگيزاننده و مشتري محور باشددانشگاه آستون كه يكي از كوچكترين كتابخانه هاي دانشگاهي انگلستان است دارای این دورنماست:
رهبر و نوآور در خدمات كتابخانه اي و اطلاعاتي
تحليل محيطي كتابخانه
در اين فصل به بررسي چالش ها و مخاطراتي كه كتابخانه با آن مواجه است و آينده كتابخانه و خدمات آن را تحت تاثير قرار خواهد داد پرداخته مي شود.شناخت محيط مورد عمل كتابخانه و مسائلي كه با آن مواجه است و احتمالا پيشرفت آن را تحت تاثير قرار مي دهد، جنبه اساسي فرايند برنامه ريزي استبراي تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتهاو تهديدها با نگاهي به فضاي داخلي و عوامل بيروني بررسي مي‏شودشامل 91 اسلاید powerpoint

دانلود پاورپوینت تدوین برنامه فناوری اطلاعات برای کتابخانه‌ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژيك شرکت آرين ماه ...

دانلود فایل پاورپوینت ... پاورپوینت برنامه ... فناوري اطلاعات براي ...

بکارگیری چارچوب COBIT در ارایه روشی برای برنامه ریزی ...

... دانلود پاورپوینت, ... روشي براي برنامه ... فناوري اطلاعات تدوين شده ...

رفاه اقتصادی و معیشتی در جهان مهدویت

پاورپوینت در مورد مدلهاي کنترل دسترسي

پاورپوینت شبه حادثه

تحقیق در مورد آب بند ها 20 ص

تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی

سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 15 ص

دانلود تحقیق برونشيت مزمن 7 ص

حل المسائل کتاب الکترومغناطیس ریتس و میلفورد

تحقیق در مورد هندبال 22 ص

دانلود مقاله آشنائي با گيت هاي منطقي