دانلود رایگان


مقاله درمورد اصول و كاربرد انرژي خورشيدي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درمورد اصول و کاربرد انرژی خورشیدی

دانلود رایگان مقاله درمورد اصول و كاربرد انرژي خورشيدي مشخصات فایل
عنوان: اصول و كاربرد انرژي خورشيدي
محتویات
اصول و كاربرد انرژي خورشيدي
ضرورت صرفه جويي در مصرف نفت
انرژي خورشيدي در ايران
كميت و كيفيت انرژي خورشيدي
فناروي استفاده از انرژي خورشيدي
سيستم هاي خورشيدي
سيستم هاي فتوبيولوژي
سيستم هاي شيمي خورشيدي
سيستم هاي فتوولتائيك
سيستم هاي حرارتي خورشيدي(روش گرما خورشيدي
تهيه آبگرم خورشيدي
سيستم هاي توليد قدرت و نيروگاه هاي خورشيدي
نيروگاه هاي خورشيدي و برج هاي نيرو
مزاياي برج هاي نيرو و نيروگاه هاي خورشيدي
قسمتی از متن
اصول و كاربرد انرژي خورشيدي


خورشيد عامل و منشأ انرژي هاي گوناگوني است كه در طبيعت موجود است از جمله: سوخت هاي فسيلي كه در اعماق زمين ذخيره شده اند، انرژي آبشارها و باد، رشد گياهان كه بيشتر حيوانات و انسان براي بقاي خود از آنها استفاده مي كنند، موادآلي كه قابل تبديل به انرژي حرارتي و مكانيكي هستند، امواج درياها، قدرت جزر ومدكه براساس جاذبه و حركت زمين به دور خورشيد و ماه حاصل مي شود، اينها همه نمادهايي از انرژي خورشيد هستند.
وابستگي شديد جوامع صنعتي به منابع انرژي به خصوص سوخت هاي نفتي و بكارگيري و مصرف بي رويه آنها، منابع عظيمي را كه در قرون متمادي درلايه هاي زيرين زمين تشكيل شده است تخليه مي كند. با توجه به اين كه منابع انرژي زيرزميني با سرعت فوق العاده اي مصرف مي شوند و درآينده اي نه چندان دور چيزي از آنها باقي نخواهد ماند، نسل فعلي وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژي كه داراي عمر و توان زيادي هستند روي آورده و دانش خود را براي بهره برداري از آنها گسترش دهد.

خورشيد يكي از دو منبع مهم انرژي است كه بايد به آن روي آورد زيرا به فناوري هاي پيشرفته و پرهزينه نياز نداشته و مي تواند به عنوان يك منبع مفيد و تأمين كننده انرژي در اكثر نقاط جهان به كار گرفته شود. به علاوه استفاده از آن برخلاف انرژي هسته اي، خطر واثرات نامطلوبي ازخود باقي نمي گذارد و براي كشورهاي كه منابع انرژي زير زميني ندارند، مناسب ترين راه براي دستيابي به نيرو و رشد و توسعه اقتصاد مي باشد.

ايران با وجود اين كه يكي از كشورهاي نفت خيز جهان به شمار مي رود و داراي منابع عظيم گاز طبيعي نيز است، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشيد در بيشتر مناطق كشور، اجراي طرح هاي خورشيدي الزامي و امكان استفاده از انرژي خورشيد درشهرها و شصت هزار روستاي پراكنده درسطح كشور، مي تواند صرفه جويي مهمي درمصرف نفت وگاز را به همراه داشته باشد.
فناوري ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زيست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت هاي فسيلي براي آيندگان، يا تبديل آنها به مواد و مصنوعات پرارزش با استفاده از تكنيك پتروشيمي از عمده دلايلي هستند كه لزوم استفاده از انرژي خورشيد را براي كشور آشكار مي سازد.

درعصر حاضر، از انرژي خورشيدي توسط سيستم هاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهره گيري مي شود كه اهم آنها عبارتند از:
1- سيستم هاي فتوبيولوژيك: تغييراتي كه درحيات و زيست گياهان وجانداران به وسيله نور خورشيد و فتوسنتز ايجاد مي شود، فرآيند تجزيه كود حيوانات و استفاده از گاز آن.
2- سيستم هاي فتوشيميايي: تغييرات شيميايي دراثر نورخورشيد، الكتروليزهاي نوري، سلول هاي فتوولتائيك الكتروشيمي، تأسيسات تهيه هيدروژن.
3- سيستم هاي فتولتائيك: تبديل انرژي خورشيد به انرژي الكتريكي، سلول هاي خورشيدي.
4- سيستم هاي حرارتي و برودتي: شامل سيستم هاي تهيه آبگرم، گرمايش و سرمايش ساخت ها، تهيه آب شيرين، سيستم هاي انتقال و پمپاژ، سيستم هاي توليد فضاي سبز(گلخانه ها) و خشك كن ها و اجاق هاي خورشيدي، سيستم هاي سردسازي، برج هاي نيرو، خشك كن هاي خورشيدي، نيروگاه هاي خورشيدي.

ضرورت صرفه جويي در مصرف نفت
در زماني كه دنياي غرب با اعمال بهينه سازي مصرف انرژي، مصرف خود را پايين آورده است، ايران دركمتراز دو دهه مصرف فرآورده هاي نفتي خود را درست است سه برابر كرده است. درست است كه مصرف انرژي سبب بالا رفتن رفاه و استاندارد زندگي مي شود. اما بايد دقت شود كه آيا مي توان همواره اين رشد مصرف را حفظ كرد؟ با عنايت به رشد مصرف انرژي و دو برابر شدن آن. با توجه به افت فشار چاه هاي نفت و مشكلات حفاري و استخراج و سرمايه گذاري، آيا مي توان اميدوار بودكه بعد ازدو دهه مي توانيم نيازهاي خود را مرتفع كنيم و آيا توليد ما پاسخ گوي نيازهايمان خواهد بود؟ واگر هم باشد مازادي براي صدور نفت و به دست آوردن ارز خواهيم داشت؟

با استفاده از سياست هاي بهينه سازي مصرف انرژي و بدون لطمه زدن به توليد و رفاه عمومي، حدود 20 درصد كاهش درمصرف به دست آيد، منافع زير عايد كشورمان خواهد شد:
1- درآمد ارزي ناشي از فروش نفت خام
2- كاهش آلودگي هوا كه در شهرهاي بزرگ مثل تهران به مرز خطرناكي رسيده است.
3- صرفه جويي در سرمايه گذاري درساخت نيروگاه ها، پالايشگاه ها و شبكه گازرساني به ميزان ميليارد ها دلار درسال.
4- طولاني شدن عمر ذخاير نفتي
5- ايجاد اشتغال در كشور.

انرژي خورشيدي در ايران
ايران در مجموع كشوري است بسيار آفتابي و از نظر مقدار و دريافت انرژي خورشيدي در شمار بهترين كشورها محسوب مي شود و به صراحت مي توان گفت كه سطح كنوني علمي وصنعتي كشور براي ايجاد و گسترش تكنيك خورشيدي به حدكافي آمادگي دارد. بنابراين اگر طرح هاي خورشيدي معرفي شوند و علوم و فنون مربوط ترويج يابند، صنايع خورشيدي كشور، مي تواند به عنوان يك صنعت خودكفا وارد عمل شود.

منابع عمده انرژي كه درحال حاضر در ايران مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: نفت خام، گازطبيعي، زغال سنگ، پتانسيل آبي و انرژي هاي غيرتجاري.
لازم است مصرف انرژي بخش هاي مختلف در شهرها و روستاهاي كشور از قبيل مصارف خانگي، تجاري وصنعت حمل ونقل موردتجزيه وتحليل قرارگيرد و آمارهاي دقيقي براساس بافت اجتماعي واقتصادي وسياسي و هدف هاي جامعه و توسعه آينده كشور تهيه شود. اميد است در برنامه ريزي هاي آتي كشور براي تأمين انرژي هاي لازم، سهم انرژي خورشيدي نيز تعيين و براساس آن اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي مفيد خورشيدي تأمين شود.

كميت و كيفيت انرژي خورشيدي
مهم ترين تغييرات درشدت تابش خورشيد و دماي هواي محيط ناشي از حركت طبيعي زمين به دور خورشيد و مورب بودن محور چرخش كره زمين است كه حول اين محور داراي حركت وضعي است. تغييرات فصول و همچنين تغييرات تابش خورشيد برروي سطح زمين و تغييرات در ساعات روشنايي و تاريكي همه ناشي از تغييرات روزانه زاويه ميل هستند.

انرژي خورشيدي در مسير خود به زمين به علت جذب هاي متعدد كاهش مي يابد و علل كاهش را مي توان به شرح زير بيان داشت: اولين مرحله كاهش در اثر وجود اوزن درخارج جو زمين است كه سبب جذب امواج تشعشعي ماوراء بنفش تا طول موج mµ29/0 مي باشد.
براي جذب امواج تشعشي با طول موج هاي بلندتر، مواد جاذب ديگري مانند بخارآب و دي اكسيدكربن وجود دارد. بالاخره مجموع امواج تشعشعي جذب شده در هر مكان را، مي توان به وسيله ضخامت اتمسفر هوا درمسير اشعه و نيز تركيبات اتمسفر محاسبه كرد.

فناروي استفاده از انرژي خورشيدي
انرژي خورشيدي را مي توان با استفاده از يكي از روش هاي زيرين به دست آورد:
1- شيمي خورشيدي
2- برق خورشيدي
3- گرما خورشيدي
1- شيمي خورشيدي(Helio Chemical): در اين روش با تابش خورشيد بر سطح زمين و ايجاد عمل فتوسنتز درگياهان وتبديل CO2 بهO2 و توليد مواد غذايي در زمين، عامل بقا زندگي براي انسان و ساير جانداران مي شود.
2- برق خورشيدي(Helio Electrical): اگر با استفاده از مبدل هايي خورشيد به الكتريسته تبديل شود و قدرت مورنياز سفينه هاي فضايي و قمرهاي مخابراتي و ساير دستگاه هاي الكتريكي در زمين تأمين شود، اين روش به مورد اجرا گذاشته مي شود.
3-گرما خورشيدي(Helio- Thermal): روش گرما خورشيدي با استفاده از انواع كلتكتورها و توليد انرژي حرارتي، براي تأمين آب گرم مصرفي- حرارتي مركزي وتهويه مطبوع ساختمان ها ونيز براي توليد بخار و راه اندازي دستگاه هاي توليد قدرت و ديگر عمليات حرارتي، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش نسبت به دو روش قبلي كاربرد وسيعي دارد.

سيستم هاي خورشيدي
سيستم هاي خورشيدي، سيستم هايي هستند كه با استفاده از آنها تمام و يا قسمتي از انرژي لازم براي تأمين احتياجات جوامع بشري انرژي خورشيد تأمين مي شود و اهم آنها عبارتند از:
سيستم هاي فتوبيولوژي
سيستم هاي شيميايي
سيستم هاي فتوولتائيك
سيستم هاي حرارتي و برودتي

سيستم هاي فتوبيولوژي
عملكرد فتوسنتز درگياهان و قديمي ترين وگسترده ترين روش استفاده از انرژي خورشيد است، گياهان تشعشع خورشيد را جذب كرده و باكمك آن گاز كربنيك و آب را به موادقندي تبديل مي كنند ونيز اكسيژن را آزاد و نيتروژن و مواد فسفري را براي ادامه حيات و رشد خود لازم دارند، جذب مي كنند. نتيجه اين فرآيند، ذخيره سازي بيولوژيكي انرژي خورشيد است. انرژي ذخيره شده درگياهان و درختان كه به علت بازدهي پايين آنها كمتر انجام مي شود راندمان اين فرآيند بين 25 درصد تا50 درصد است كه نسبت به بازدهي اشكال ديگر استفاده از انرژي خورشيد، به طور قابل توجهي كمتر است ولي با وجود اين بازدهي بسيار كم، هزينه توليد انرژي از بعضي ازگياهان با هزينه توليد سوخت هاي فسيلي قابل مقايسه است.

سيستم هاي شيمي خورشيدي
سيستم هاي شيمي خورشيدي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:
1- سيستم هاي فتوشيميايي كه درآنها از تشعشع خورشيد درعمليات شيميايي استفاده مي شود.
2- سيستم هاي هليوترميك كه درآنها از حرارت خورشيد به عنوان يك منبع حرارتي بهره گيري شده و عمليات شيميايي انجام مي گيرد.
عمليات فتوسنتز درگياهان و تشكيل سوخت هاي فسيلي در زيرزمين وذخيره سازي بيولوژيكي انرژي خورشيدي در مواد و بالاخره تهيه سوخت هايي از قبيل الكل و متان و هيدروژن، تابع يك سري فعل و انفعالات شيميايي بوده و مي توان آنها را بخشي از سيستم هاي شيمي خورشيدي به حساب آورد.

سيستم هاي فتوولتائيك
سيستمي را درآن انرژي خورشيد بدون بهره گيري از مكانيزم هاي متحرك و شيميايي، به انرژي الكتريكي تبديل شود، اثر آن را فتوولتائيك مي نامند، عاملي كه دراين فرآيند به كار مي رود سلول خورشيدي مي نامند.
سلول هاي خورشيدي قادرند انرژي تشعشعي خورشيدي را بازدهي معادل 5 تا20 درصد مستقيماً به الكتريسته تبديل كنند كه اين سيستم ها را برق خورشيدي مي گويند. امروزه مؤثرترين و ارزانترين سلول هاي خورشيدي ماده اي به نام سيليسيم است. ماسه يكي از منابع مهم سيليسيم است و نوع ديگري از سلول هاي فتوولتائيك وجود دارد درآن به جاي سيليسيم از كادميم استفاده مي شود.

سيستم هاي حرارتي خورشيدي(روش گرما خورشيدي)
روش هاي گرما خورشيدي، با استفاده از انواع كلكتورهاي و روش هاي غيرفعال، براي جذب و جمع آوري انرژي حرارتي خورشيدي، طراحي شده و براي منظورهايي از قبيل گرما كردن آب، هوا، توليد بخار و سردكردن و... به كاربرده مي شده اند. سيستم هاي گرما خورشيدي را مي توان به ترتيب زير طبقه بندي كرد:
1- سيستم هاي آبگرم خورشيدي
2- سيستم هاي گرمايش و سرمايش ساختمان
3- سيستم هاي تهيه آب شيرين و آب مقطرگيري
4- سيستم هاي انتقال و پمپاژ
5- سيستم هاي توليد فضاي سبز(گلخانه ها).
6- سيستم هاي خشك كن و خوراك پز خورشيدي
7- سيستم هاي سردكننده خورشيدي
8- برج هاي نيرو و نيروگاه هاي خورشيدي
كه وسيله جمع آوري حرارت خورشيدي، كلكتورها(گرم آورها) هستند.

سيستم هاي گرما خورشيدي THERMAL SOLARENROGY
تهيه آبگرم خورشيدي
توليد آبگرم مصرفي ساختمان ها، از اقتصادي ترين روش هاي استفاده از انرژي خورشيدي است. بدون شك گرم كننده هاي ترموسيفوني بيشترين استفاده را در تهيه و طرح آب گرم كن هاي خورشيدي عهده دار هستند. ساده ترين سيستم آبگرم كن خورشيدي از يك گردآور تخت و يك مخزن ذخيره تشكيل شده که آب يا سيال عامل، به سبب اختلاف درجه حرارت به طور طبيعي و با استفاده از عمل ترموسيفون در آن گردش مي کند. شرايط لازم در نصب اين آبگرم کن آن است که قسمت فوقاني گردآور پايين تر از قسمت تحتاني مخزن ذخيره قرار گيرد و حداقل درجه انحراف گردآورد نسبت به سطح افق تحقق جريان ترموسيفون، در حدو 20 درجه رو به جنوب ضروري است. به منظور جلوگيري از تلفات حرارتي گردآورد لوله هاي هادي کاملاً عايق بندي مي شوند. يک لوله عايق شده قسمت پايين مخزن را به هدر پايين گردآور متصل کرده و لوله ديگر نيز هدر بالايي را به قسمت فوقاني مخزن وصل مي کند. آب سرد تغذيه کننده از قسمت پايين به مخزن ذخيره هدايت شده و آب گرم مصرفي نيز از بالاترين نقطه مخزن به طرف شيرهاي مصرف لوله کشي مي شود. به علت بسته بودن سيستم و جلوگيري از خطر انبساط حرارتي سيال، وجود يک مخزن انبساط و يا لوله انبساطي که به يک شير اطمينان مجهز باشد در سيستم هاي آبگرم کن خورشيدي ضروري است.

سيستم هاي توليد قدرت و نيروگاه هاي خورشيدي
دستگاه هايي که با استفاده از انرژي خورشيدي قادر به توليد انرژي مکانيکي باشند به نام موتور خورشيدي و يا پمپ خورشيدي ناميده مي شوند. ساده ترين و مهم ترين عملکرد يک موتور حرارتي خورشيدي، پمپ کردن آب بدون استفاده از ساير منابع انرژي شناخته شده است. از موتورهاي خورشيدي علاوه بر پمپاژ آب در روستاها، در رشته مخابرات، راديو تلويزيون و جهت ايجاد نيروي الکتريکي نيز مي توان استفاده کرد. در اين موتورها، همانند ساير موتورهاي حرارتي ديگر، سيال عامل در اثر جذب حرارت از خورشيد منبسط و تبخير شده و در اثر دفع حرارت منقبض و يا متراکم مي شود. از انبساط سيال استفاده شده و يک توربين و يا پمپ پيستوني يا سانتريفوژي به حرکت در مي آيد.

در صورتي که از انرژي مکانيکي ايجاد شده به صورت مستقيم استفاده نشده معمولاً آن را با استفاده از يک دينام يا ژنراتور، به انرژي الکتريکي تبديل مي کند. واضح است در اين حالت، براي ذخيره انرژي الکتريکي به باتري ذخيره نيز نياز خواهد بود که هزينه آن را بايد به هزينه سيستم توليد الکتريسيته که شامل يک سري گردآور متمرکز کننده و يک موتور خورشيدي مي باشد، اضافه کنيم.

جهت توليد درجات حرارت خيلي بالا در موتورهاي خورشيدي، احتياج به سيستم متمرکز کننده و تعقيب کننده خورشيدي خواهيم داشت که بازدهي اين سيستم ها خيلي بالاست ولي در مقابل، پيچيدگي مکانيزم سيستم و مشکل استفاده از آن با هزينه بالاي آنها، از مشکلات اين سيستم ها محسوب مي شوند.
در مقايسه گردآورهاي استوانه اي متمرکز کننده که نيروي لازم جهت راه اندازي موتورهاي خورشيدي را دارا هستند، با بازدهي بسيار خوبي مي توانند در موتورها و پمپ هاي خورشيدي، کاربرد مناسب داشته باشند.
موتورهاي خورشيدي را به لحاظ سيال عامل، مي توان به دو نوع: موتورهاي خورشيدي و موتورهاي هواي گرم تقسيم بندي کرد که هر يک داراي مزايا و معايبي هستند.


نيروگاه هاي خورشيدي و برج هاي نيرو
تأسيساتي که با استفاده از آن، انرژي حرارتي و تابش خورشيدي به الکتريسيته تبديل شود نيروگاه خورشيدي ناميده مي شود. معمولاً اين سيستم ها از يک سري آيينه هاي قابل تنظيم (هليواستات) و يا متمرکز کننده هايي با درجات حرارت بالا و يک دريافت کننده مرکزي، منابع ذخيره و مبدل هاي حرارتي و توربوژنراتور تشکيل شده اند.

مزاياي برج هاي نيرو و نيروگاه هاي خورشيدي
1- توليد برق بدون مصرف سوخت
2- عدم احتياج به آب زياد
3-عدم آلودگي محيط زيست
4- نيرو رساندن با توليد نيرو به شبکه برق سراسري- امکان تأمين شبکه هاي کوچک و ناحيه اي- منتفي کردن تأسيس خطوط فشار قوي طولاني جهت انتقال برق
5- استهلاک کم و عمر زياد
6- عدم احتياج به متخصص
7- احتياج کم به لوازم يدکي
8- هزينه تأمين نيروگاه هاي خورشيدي نسبت به نيروگاه هاي فسيلي و اتمي، در واحدهاي بزرگ مثلا 1000 مگاوات تقريباً برابر بوده ولي در مورد برج هاي نيرو هزينه و زمان ساخت و بهره برداري در حدود برآورد شده است.
مقاله درمورد اصول و کاربرد انرژی خورشیدی


اصول و کاربرد انرژی خورشیدی


ضرورت صرفه جویی در مصرف نفت


انرژی خورشیدی در ایران


کمیت و کیفیت انرژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فقط مقاله - سيستمهاي فتوولتائيك

نيروگاههاي خورشيدي كه انرژي خورشيدي را به برق تبديل مي كنند در آينده با مزاياي قاطعي كه در برابر نيروگاهها فسيلي و اتمي دارند مشكل برق و تا حدودي مشكل كم آبي را بخصوص در دوران تمام شدن نفت و گاز حل خواهند كرد.

مقاله اي درمورد "سلول خورشيدي"

نظریه ها و اصول ... اي درمورد "سلول خورشيدي ... ای در مورد انرژي خورشيدي. مقاله ای ...

دانلود پایاننامه،تحقیق،پروژه تحقیق-اصول و كاربرد انرژي خورشيدي

اصول و كاربرد انرژي ... مقاله:فقر و جدايي ... گرم كردن آب با استفاده از روش هاي خورشيدي ...

مقاله : انرژي خورشيدي Solar Energy

مقاله : انرژي خورشيدي Solar ... روغنهاي صنعتي و اصول ... ضرورت انرژي هسته‌اي و كاربرد ...

تحقیق در مورد دنياي پس از اسپرانتو 9 ص

پاورپوینت درباره بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت فیزیک پایه 1( مکانیک)

دانلود پاورپوینت شهرک غرب

پاورپوینت فنرهای مکانیکی

دانلود مقاله مرکز بین المللی مالی و اقتصادی مشــهد شرکت بنا گستران هشتم توس

کارورزی 1 علوم تربیتی

دانلود مقاله اثرات MTBE در آلودگي منابع آب

دانلود فایل کارورزی شبکه های کامپیوتری.

مقاله زمین شناسی ایران