دانلود رایگان


261 بررسی شرایط نگه داری زرد آلو و نگه داری آن در سردخانه 11 صفحه فایل ورد - دانلود رایگاندانلود رایگان 261 بررسی شرایط نگه داری زرد آلو و نگه داری آن در سردخانه 11 صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 261 بررسی شرایط نگه داری زرد آلو و نگه داری آن در سردخانه 11 صفحه فایل ورد فهرست مندرجات
پيش گفتار
مقدمه
1 هدف ودامنه كاربرد
2 مراجع الزامي
3 اصطلاحات وتعاريف
4 شرايط برداشت محصول
5 سردكردن پس ازبرداشت
6 ترابري
7 سورت وبسته بندي ميوه زردآلو
8 نگهداري درسردخانه
9 عمليات پس ازخاتمه نگهداري درسردخانه
10 ضدعفوني اتاقهاي سردخانه و وسايل بسته بندي

پيش گفتار
استاندارد ميوه ها و سبزيها زردآلو نگهداري درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداري نخستين بار در سال 1356 تهيه شد.اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي وتأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت ودرسيصد و هفتاد وپنجمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك وفرآورده هاي كشاورزي مورخ 19/09/81تصويب شد.اينك اين استانداردبه استنادبنديك ماده 3قانون اصلاح قوانين ومقررات مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371به عنوان استانداردملي ايران منتشرمي شود.
براي حفظ همگامي وهماهنگي باتحولات وپيشرفتهاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ،علوم وخدمات،استانداردهاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظرخواهدشدوهرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح وتكميل اين استانداردارائه شوددرتجديدنظربعدي موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايدهمواره ازآخرين تجديدنظرآنهااستفاده كرد.
درتهيه وتجديدنظراين استانداردسعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجودونيازهاي جامعه،درحدامكان بين اين استانداردواستانداردهاي بين المللي واستانداردملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجادشود.
منابع ومآخذي كه براي تهيه اين استانداردبه كاررفته به شرح زيراست:
1 استاندارد ملي ايران 2016 زردآلو نگهداري در سردخانه
3 شاهدي،محمد.كديور،مهدي.(ترجمه).اصول تبديل ونگهداري ميوه هاوسبزيها
4 شرايعي،پروين .بسته بندي محصولات تازه كشاورزي،انتشارات مركزتحقيقات كشاورزي خراسان،1378
5 فلاحي،مسعود.شيوه هاي علمي وعملي بسته بندي ميوه وسبزي،انتشارات بارثاوا،1378
6 مقتدر،عبدالله .زردآلوي ايران ومشتقات آن ازديدگاه مسائل اقتصادي وصادراتي مؤسسه استانداردوتحقيقات صتعتي اداره كل استانداردآذربايجان شرقي،1368
مقدمه
زردآلوكه نام علمي آنPrunus Armanica است ازگياهان تيره Rosaceae (تيره گلسرخيان)ازراسته
گيلاس مي باشد.درختي است تك پايه كه معمولا"درنيم كره شمالي مي رويد.
ميوه آن تقريبا"گردوگوشتي وبعضي ازانواع آن تقريبا"بيضي شكل ويانوك درازبوده وبواسطه شياري به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود . از عمق اين شيارها نيز براي تعيين نوع يا واريته زردآلو استفاده مي نمايند.ميوه زردآلوازنظرعلمي ميوه شفت (ميوه آبداري است بادرون برچوبي ضخيم)كه هسته دروسط آن قراردارد.اين ميوه رقم واقسام زيادي دارد.
بطوركلي ارقام ديررس داراي بافت محكم وميوه هاي درشت تربوده كه براي نگهداري مناسب هستندولي ارقام زودرس داراي بافتي لطيف باميوه هاي ريزتركه قابليت نگهداري كمي دارند.
درخت زردآلو معمولا" در مناطق تقريبا" سرد و معتدل كاشته مي شود و درمقابل كم آبي شديدوگرماوبطوركلي شرايط نامساعدمقاومت چنداني ندارد.طعم ميوه آن شيرين وبسيارمطبوع وسرشارازويتامين هاوموادمعدني كمياب وسايرموادموردنيازبدن انسان است.دردرمان كم خوني مؤثرشناخته شده ومصرف ميوه تازه كمي نفخ مي آوردكه علاج نفخ حاصل ازآن خوردن هسته خودميوه مي باشد.زردآلوميوه اي است كه براي مدت طولاني قابل نگهداري نمي باشد.چنانچه قبل ازرسيدن كامل ازدرخت چيده شودوميوه سالم وعاري ازآسيب ديدگي فيزيكي يامكانيكي ياآفات وامراض باشدوهمچنين عمل سردكردن روي آن انجام گيردممكن است بتوان 2تا3هفته آنرانگهداري كرد.261 بررسی شرایط نگه داری زرد آلو و نگه داری آن در سردخانه 11 صفحه فایل ورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
دانلود تحقیق در مورد بانک های اطلاعاتی

ذکر شمارتحقیق در مورد مشخصات عمومي آلومينيم و آلياژهاي آن (word)

وکتور کادر و ابزار طراحی شیک -فایل کورل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) در 374 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) در 374 اسلاید