دانلود رایگان


فایل گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان فایل گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري دانلود گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري
گزارش مقايسه اي يافته هاي علمي دوره كارداني با كار عملي
مقطع كارداني رشته امور اداري
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 248
فهرست:
فصل اول
مقدمه
تاريخچه بيمارستان امام حسين(ع)
اساسنامه بيمارستان امام حسين(ع)
فصل دوم- مطالعه منابع:
برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي
جايگاه برنامه ريزي در سازمان
مزاياي برنامه ريزي
ارتباط برنامه ريزي با ساير وظايف مديريت
تقدم برنامه ريزي نسبت به ساير وظايف مديريت
روش هاي حل مشكلات
معرفي تكنيك هاي تصيم گيري
معرفي مراحل طراحي برنامه ريزي عملياتي
معرفي تكنيك هاي برنامه ريزي
نظام برنامه و تأمين نيروي انساني
طرح ريزي و براورد احتياجات منابع انساني
استخدام
كارمنديابي منابع داخلي و خارجي
روش هاي انتخاب و گزينش
نظام بهسازي منابع انساني:
ارزيابي شايستگي كاركنان
نظريه هاي ارزيابي
نظام نگهداري منابع انساني:
بهداشت و ايمني در محيط كار
خدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنل
آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران
برنامه ريزي و طرح ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين(ع)
سازمان:
تعريف سازمان
نقش سازمان در عصر كننوني
سازمان هاي رسمي
سازمان هاي غير رسمي
تأثير سازمانهاي غيررسمي به سازمانهاي رسمي
فوائد سازمانهاي غيررسمي
انواع نمودارهاي سازماني
سازمان در در قالب سيستم
اصول سازماندهي
مباني و انواع تقسيم كار و طبقه بندي وظايف در سازمان
مزايا و معايب تقسيم كار
توسعه شغلي و چرخش شغلي
قلمرو نظارت در سازماني
صف و ستاد
لزوم استقرار واحدهاي ستادي
اختيار و مسئوليت
تفويض اختيار
هماهنگي و اهميت راههاي ايجاد هماهنگي
مديريت زمان در سازمان
مديريت بحران در سازمان
چارت بيمارستان امام حسين(ع)
نيروي انساني در بيمارستان امام حسين(ع)
وضعيت نيروي انساني
گروه هاي شغلي بيمارستان امام حسين(ع9
تنظيم گروه ها شغلي
تاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايران
خلاصه اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه بندي مشاغل
طبقه بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين(ع)
علل وجود طبقه بندي مشاغل
اجراي طبقه بندي مشاغل در آن
فوايد طبقه بندي مشاغل
شرح وظايف هر يك از مشاغل
نظام پرداخت در بيمارستان امام حسين(ع)
توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آن
نحوة محاسبه حق بيمه
بازنشستگي
اضافه كاري
خريد كاركنان
ماليات
غيبت
حوادث
نحوه پرداخت وام ها از قبيل وام ازدواج، وام مسكن
صدور احكام
نحوة صدور احكام داخلي كاركنان
نحوة اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء
ارزشيابي مشاغل
ارزشيابي مشاغل و روش هاي مختلف آن از جهت نظري
نحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزي
بايگاني و اداره امور اسنادي
تعريف بايگاني و اداره امور اسنادي
ضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك
طبقه بندي و روشهاي تنظيم اسناد
اصول و روشهاي مختلف بايگاني
نحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصي
تعريف مكاتبات اداري و امور دفتري
هدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانه
روش هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانه
فرم ها ودفاتر و وسايل امور دفتري
انواع نامه هاي اداري و مراحل آن
شيوه نگارش براي نامه هاي اداري
بررسي روش هاي اداري محل كارآموزي
سيستم بايگاني
مديريت امور اسناد
نحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزي

اموال:
تعريف انواع اموال
انواع مالكيت
اموال دولتي
نقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتي

انبار:
تعريف انبار
اهميت و جايگاه انبار
وظايف مدير انبار
انواع طبقه بندي كالا
استانداردهاي موجود در انبارداري
روش هاي مختلف انبار ك ردن كالا
شيوه هاي كنترل موجودي در انبار
حمل و نقل در انبار
مسائل ايمني انبار
سيستم پشتيباني در محل كاراموزي
بررسي سيستم پشتيباني
كارپردازي (تداركات)
نحوة تأمين نيازمندي ها
روش هاي انبارداري
سيستم حسابداري
تعريف حسابداري
حسابداري يك موسسه بايگاني
صدور سند
تنظيم دفاتر روزنامه و كل
انجام اصلاحات
تنظيم تراز آزمايش
تنظيم صورت سود و زيان
تنظيم صورت حساب سرمايه
تنظيم ترازنامه
ثبت روزنامه بستن حسابهاي موقت و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي
بستن حسابهاي دائم و انتقال به دفتر كل
تنظيم تراز اختتامي – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كل
تعريف بودجه و اصول آن
مراحل بودجه
انواع طبقه بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه ها
نحوه تهيه و مبادله موافقت نامه هاي جاري
و طرح هاي عمراني
انواع بودجه هاي عملياتي
سيستم حسابداري محل كارآموزي

روش تحقيق:
شناخت روش علمي تحقيق
شناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيق
تنظيم سئوالات تحقيق
نحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل بوجود آمدن مشكل
انتخاب فرضيه يا فرضيه هاي اهم
تعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن
روشهاي مختلف يادداشت برداري
جمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه هاي اهم
طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده
تجزيه و تحليل اطلاعات
طرز تهيه گزارش تحقيق يا كتاب
فصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليل
فصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل
بخش اول – نتايج
نتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل
بخش دوم – پيشنهادات
پيشنهادات اجرايي
پيشنهاد به منظور تحقيق در آينده
بخش سوم – محدوديت ها در عمل
اهم محدوديت ها
پيوست ها


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود پایان نامه


دانلود مقاله


دانلود جزوه


دانلود نمونه سوالات


دانلود گزارش کارورزی رشته حسابدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی

... گزارش کارآموزی امور مالی ... (ع) - مرکز ... دانلود گزارش کارآموزی در بيمارستان - فارس فایل ...

مدیریت بیمارستان - abadehhp.sums.ac.ir

3- تماس تلفني در ساعات اداري با ... تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و ... بيمارستان امام حسين(ع) ...

گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی

... گزارش کارآموزی امور مالی ... (ع) - مرکز ... دانلود گزارش کارآموزی در بيمارستان - فارس فایل ...

برنامه کارآموزی - fnm.mazums.ac.ir

Mazandaran University of Medical Sciences رشته پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه دانشگاه ...

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس ... (ع) فایل ورد قابل ...

مدیر داخلی بیمارستان حضرت قائم

مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري ... 9.تهيه و تنظيم گزارش ... بيمارستان امام حسين(ع) ...

گزارش كارآموزی مديريت بيمارستان شهيد رجايي كرج

گزارش کارآموزی ... از بیمارستان امام حسین (ع) ... پزشكي بيمارستان امام حسين 77568070 ...

کارآموزی حسابداری بیمارستان

گزارش کارآموزی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) فایل ... كارآموزي مددكاري بيمارستان امام ...

کار تحقيقي در مورد بررسي تفويض اختيار در حقوق اداري ايران

این گزارش به تبیین این امر که اعتقاد به دیانت بهایی در ایران جرم محسوب می‌شود پرداخته است . اسرار مدیریت - valirezaee.blogfa.com 51. آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان فصل اول: كليات.

گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري

دانلود گزارش کارآموزی بيمارستان امام حسين (ع) امور اداري گزارش مقايسه‌اي يافته‌هاي علمي ...

اجرای برنامه هنردرمانی ویژه کودکان بیمار بیمارستان کودکان ...

بر اساس این گزارش ، این ... مديريت خدمات اداري ... مركز آموزشي درماني بيمارستان امام حسين(ع)

دبیرخانه بیمارستان حضرت قائم

تايپ نامه هاي اداري 6. ... بيمارستان امام حسين(ع) ... امور مالی ...

دبیرخانه بیمارستان حضرت قائم

تايپ نامه هاي اداري 6. ... بيمارستان امام حسين(ع) ... امور مالی ...

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

بيمارستان ... ايام سوگواري و عزاداري امام حسين(ع) ... دكتر قائمي به ارائه گزارش دستاوردهاي ...

تب بي دوام گاوي 19ص

گزارش کارآموزی رشته معماری، تعاونی مسکن مهر 11ماهشهر واحد صنعت و ارتباط ..

پاورپوینت درمورد درس روش تحقیق

پاورپوینت درمورد درس روش تحقیق

تحقیق در مورد شرايط شركت نفت

پاورپوینت اثر اشعه گاما روی خواص تغذیه ای بیسکوئیت های تولیدشده با دانه آفتاب گردان

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتسال

تحقیق در مورد تحقيق ايزو 14000

تحقیق درمورد بتن غلتکی (2) با فرمتword

تجقیق درباره دفاع مشروع 17ص