دانلود رایگان


مقاله پاسخنامه آزمون كشف المحجوب - دانلود رایگاندانلود رایگان نام کتاب بیانگر محتوای کتاب است چون موضوع این کتاب بیان راه حق و شرح کلمات تحقیق و کشف حجب بشریت است ,‌نام کشف المحجوب با آن مناسب است .

دانلود رایگان مقاله پاسخنامه آزمون كشف المحجوب 12- فقر اعتباري : عدم بهره مندي بنده از اسباب دنيوي – فقر حقيقي : نيازمندي مطلق بشر به وجود الهي
غناي اعتبار ي: بهره مندي بنده از اسباب دنيوي - غناي حقيقي : بي نيازي مطلق الهي
19- حقيقت : جنبة باطني و اصلي امور - رسم : جنبه ظاهري و فرعي امور – نعت : صفت يا ذكر اوصاف نيكوي كسي حق : وجود الهي - خلق : مخلوقات الهي – تصوف در حقيقت ماية آشكار شدن عظمت الهي و ستايش حق است ودر ظاهر و بين مردمان ماية ستايش اهل آن است .
22- قصد صحبت متصوفه :دو اضافة اختصاصي – چهار گروه : حقيقت تصوف بينان ، ظاهر تصوف بينان ، حسن معاشرت اهل تصوف بينان ، كاهلان و كسل طبعان
28- ابراهيم ( ع) و جبرئيل . در حين به آتش افكندن ابراهيم (ع)
29- فرزدق – هشام طواف كرد و مردم اورا وقري ننهادند در حالي كه به زين العابدين (ع) بسيار احترام گزاردندمردي شامي كه امام را نشناخته بود نام او را از هشام پرسيد ولي هشام امام را معرفي نكرد . در آن حال فرزدق با خواندن اين اشعار امام را معرفي كرد – او به حيا چشم فرو مي بندد و از مهابتش چشم فرو مي بندند و با او سخن نمي گويند مگر آنگاه كه لبخند زند .
30-امام جعفر صادق (ع) – هر چه تو را از ديدن حق باز دارد طاغوت توست
31- پيامبر (ص) خطاب به اصحاب صفه – هركس از امت من برصفتي كه شما بر آن خشنود هستيد باقي ماند از همنشينان من در بهشت خواهد بود .
32- عقل محدث است و روا باشد كه محدث به چون خودي رسد نه آنكه به خدا رسد كه قديم است پس اثبات استدلال عقل موجب تشبيه قديم به محدث باشد همچنين هر چه عقل اثبات كند ، معرفت نفي آن اقتضاء مي كند ، پس عقل عاجز است يعني بايد در تحصيل معرفت عقل را تعطيل كرد .
33- معرفت بر برهان قائم است در حالي كه الهام اينگونه نيست – اصل شرع از الهام مجزاست در حالي كه معرفت شرعي است – در هر چيزي كه علم بنده به آن ضرورت باشد ، بايد تا عاقلان در آن مشترك باشند ولي عاقلان در معرفت خدا مشترك نيستند .
34- فضيلت ايمان را در آن مي داند كه پديده اي ذهني و انتزاعي است و اختيار آدمي در آن دخيل است و معتقد است اگر ايمان عيني بود آنگاه اختيار از آن بر مي خاست . هجويري در جاي ديگر ( ص 399) معرفت بنده به خدا را مربوط به اراده و هدايت الهي مي داند .
35- حقيقت معرفت عجز است از معرفت و بنده براي تحصيل معرفت بايد به آلت و صفت خود اتكا كند و از طرفي اگر آلت و صفات را زايل كند به مقام فنا رسيده است .
36- پيامبر ( ص) – وقتي در محضر خداوند بودند – سوگند به جانت كه اگر از ستايش من سكوت كني همة عالم را به جاي تو ستايش گوي گردانم.
37- خداوند به هيچ چيزي پيوند ندارد تا آن چيز وي را روا بود
38- توحيد : حكم كردن بود به وحدانيت چيزي – تفريد : حكم كردن بود به جدا گشتن كسي از آفات – در تفريد اثبات غير روا باشد ولي در توحيد اثبات غير روا نباشد .


مقاله پاسخنامه آزمون کشف المحجوب


تحقیق درباره پاسخنامه آزمون کشف المحجوب


تحقیق درمورد پاسخنامه آزمون کشف المحجوب


پاسخنامه آزمون کشف ال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل كارآموزي الكترونيك، سيستم مكش دستگاه اكسترودر، كارخانه خورجين گستر .

تحقیق در مورد قطع فاز در الکتروموتور

فرآیند های فیزیولوژی تولید مثل در دام ها 17 ص

پاورپوینت تاریخچه استفاده از بیوایمپلنتها در علم پزشکی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان ..

تحقیق در مورد رفع تنگناهاي بانكي و رقابتي نمودن سيستم بانكي 41 ص

معلم اثر بخش 12ص

پاورپوینت در مورد كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

تحقیق در مورد كاربرد ALU سخت افزار

پاورپوینت استراتژی کسب و کار